Image
Image
LägerOrtDatumInstruktörer
Läger Gävle, 40-årsjubileumGävle6-7 oktoberMiroslav Unic och Per Bergman
Graderingsläger FagerstaFagersta8-9 decemberPer Bergman och Dag Syversen

Kommande läger

Varför läger?

För att vi ska kunna utöka våra kunskaper så träffar vi några gånger per år personer ifrån andra karateklubbar för att kunna delge varandra kunskaper som vi har samlat på oss under året.
Klubbarna i mellansverige turas i regel om att hålla i lägren, vanligast är att lägren hålls i Fagersta, Karlstad och Gävle. Det förekommer även läger på andra orter som t.ex. Stockholm och Ljusdal.
Varje år hålls ett sommarläger i Malmö som varar under en vecka.