Image
Image
MedlemskapMedlemsavgift
Aktiv medlem (arbetande)700 krper termin
Aktiv medlem (studerande) 500 krper termin
Passiv medlem (om man vill bidra till klubben även om man inte är aktiv)100 krper år