Fagersta Karate Klubb

Läger i Fagersta

Polisen Magnus Strömberg berättar om hur lagen förhåller sig till självförsvar, han och Mikael Hellström undervisar sedan olika typer av självförsvarsscenarion och taktiker.

Läger i Fagersta

En av självförsvarsövningarna gick ut på att se hur man reagerade när man blev attackerad utan förvarning.

Läger i Fagersta

Sensei Dag Syversen undervisar användning av jo-stav.

Läger i Fagersta

Fyra personers övning där två attackerar och en står bakom personen som försvarar och pekar på vem som attackerar.

Läger i Fagersta

Samma övning som tidigare.

Träningstider

  • Måndag: 18:00 - 19:00
  • Onsdag: 17:00 - 18:00 (Nybörjare)
  • Onsdag: 18:00 - 19:00 (Avancerade)
  • Fredag 17:00 - 18:00 (Nybörjare)
  • Fredag: 18:00 - 19:00 (Avancerade)
  • Lördag: 11:00 - 12:00 (Fightträning)
  • Lördag: 12:00 - 13:00 (Egen träning)
Copyright © by Fagersta Karate Klubb 2019